Privacyverklaring

Het Kloskant Atelier Amsterdam Gon Homburg verzamelt persoonsgegevens van cursisten om deze van dienst te zijn en te begeleiden tijdens hun lessen kantklossen.
Deze gegevens worden op een veilige manier bewaard en niet met derden gedeeld. Deze gegevens worden bewaard zolang de cursist bij het atelier lessen volgt. Worden deze gestopt, worden de gegevens verwijderd.
Deze website is ondergebracht bij WebXtra, die cookies plaatst, die uitsluitend voor analytische doeleinden gebruikt worden, zoals het tellen van het aantal bezoeken, bezoekers en welke pagina’s bezocht worden.
De cursisten hebben ten allen tijde het recht hun gegevens in te zien en te laten verwijderen.


Privacy

The Kloskant Atelier Amsterdam Gon Homburg collects personal data of students in order to provide a good service to them and to teach them how to make bobbin lace.
These data will be saved on a safe way and will not be given to others. These data will be saved as long as the student follow lessons. When the students stop to follow the lessons, the data will be removed.
This website is hosted by WebXtra, which places cookes, which be used for analytics purposes only, as counting the number of visits, visitors and the pages which are visited.
The students will always be given access to their data and have the opportunity to let their data be removed.


©2018 Gon Homburg 0653 713715. Laatst gewijzigd: 27-06-2018